Algemene voorwaarden

Heeft u iets besteld en wilt u het herroepen? U heeft het onderstaande herroepingsformulier bij uw bestelling ontvangen:
herroepingsformulier_GWG_20191213

Voor alle verkopen zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden van toepassing:
Algemene voorwaarden SER_GWG

Uitsluitend bij verkoop op afstand via de webwinkel aan consumenten, gelden daarboven de Algemene voorwaarden thuiswinkel GWG. Daar waar deze voorwaarden thuiswinkel GWG van toepassing zijn, én er een verschil is tussen beide algemene voorwaarden, is het gestelde in de Algemene voorwaarden thuiswinkel GWG leidend.

Indien de algemene voorwaarden thuiswinkel GWG van toepassing zijn, wordt de koper vooraf door GWG geïnformeerd zodra er sprake is van een maatwerkproduct zoals genoemd in artikel 10 lid 7, of een product onderhevig aan schommelingen op de financiële markt artikel 10 lid 1, van de algemene voorwaarden thuiswinkel GWG:
Algemene_Voorwaarden_Thuiswinkel_GWG

Voor edelsteendeterminatie voor particulieren gelden de aanvullende voorwaarden zoals beschreven in Algemene Voorwaarden Edelsteendeterminatie 2024 Particulieren.

Voor edelsteendeterminatie voor zakelijke relaties gelden de aanvullende voorwaarden zoals beschreven in Algemene Voorwaarden Edelsteendeterminatie 2024 Zakelijk

Wij gebruiken uw gegevens zoals aangegeven in ons privacybeleid.